Еугениуш Ткачишин-Дицки

Есен е вече, Господи

Еугениуш Ткачишин-Дицки е роден през 1962 г. на полско-украинското пограничие в разстроено, говорещо украински диалект, семейство. Народностната, езикова, културна и сексуална двойственост формират самосъзнанието на поета и предопределят спецификата на творчеството му. С течение на времето Ткачишин-Дицки, опознавайки себе си и другите, припознава двойствеността, тройствеността и многообразието като различни ипостаси на своята интегрална човешка и творческа същност, а доколкото стиховете му синтетично съвместяват доминанти от различни културни епохи, той се явява едновременно континуатор и новатор в полската поезия. Без да се отрича или да се срамува от произхода си и културната периферия, в която израства, Дицки ги превръща във вълнуващи топоси на своята поезия. Той надскача регионализма, овладява до съвършенство полския език, завършва полска филология в Университета „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин и успешно се внедрява сред столичния културен елит. От 1990 г. до днес той е публикувал над десет стихосбирки, някои от които са отличени с най-престижните полски литературни награди. Въпреки че успява „да се прокрадне дори в училищните учебници и да остарее”, Дицки непрестанно търси в стиховете си „мястото, към което принадлежи“, динамично лутайки се в пространството между полско-украинското пограничие и пограничието на настоящето с бъдещето.

Уводна бележка и превод на стихотворенията от полски: Панайот Карагьозов

1.

докторе защо костите на ръцете
и краката ми толкова ви впечатляват и ви дразнят
та аз не планирам да избягам надалече
макар животът ми да не е никак лек

наистина признавам че неведнъж и дваж
бягах от вкъщи а когато през 75-та
за първи път офейках във Варшава
в театрите играеха “Неконсумиран брак“


panie doktorze dlaczego kości moich rąk
i nóg tak bardzo pana irytują pochłaniają
przecież ja nie zamierzam panu daleko
uciec choć w życiu miałem co najmniej pod górkę

zaprawdę powiadam wam że miałem przechlapane
nie raz i nie dwa a kiedy w 1975 roku
byłem w Warszawie na pierwszym gigancie
to w teatrach grali Białe małżeństwo

2.

докторе защо костите на ръцете
и краката ми толкова ви впечатляват и ви дразнят
по същество се задоволявам със спанак
и палачинки но вие май и от това не сте доволен 

понякога наистина отивам твърде надалеч
но не за да избягам а затова че през 75-та
когато духнах от дома си на Източната гара
във Варшава един моряк поиска да му духам


panie doktorze dlaczego kości moich rąk
i nóg tak bardzo pana irytują pochłaniają
w rzeczy samej zadowalam się szpinakiem
i naleśnikami ale pan nie jest ze mnie rad

bo ponoć się zapycham lecz nie po to
żeby panu uciec a kiedy w 1975 roku
byłem na pierwszym gigancie to na dworcu
wschodnim chciał mnie wydymać marynarz

3.

Tumor linguae*

в съседната стая умира мойта майка
откакто се помня умира и умира веднъж
в малката долна стая друг път в голямата
горна в която започвам да давам дежурства              

как изглеждат моите дежурства пиша стихове
дами и господа навеждам се над измислен лист
хартия сякаш над самия себе си и вдъхновението
мигаща светлинка ме озарява запалвам я

според ситуацията веднъж в долната тъмна стая
друг път в горната откакто се помня дами и господа
не ме интересува написаното и завършеното
сбогом моя най-скъпа

* Рак на езика.


Tumor linguae

w sąsiednim pokoju umiera moja matka
odkąd pamiętam umiera raz po raz w małym
pokoju dolnym a kiedy indziej w większym
górnym właśnie zaczynam w nim urzędowanie

na czym polega moje urzędowanie piszę wiersze
proszę państwa pochylam się nad zmyśloną kartką
papieru jak nad samym sobą i spływa na mnie
natchnienie migotliwe światło zapalam je raz

po raz w ciemnym pokoju dolnym bądź górnym
w zależności od rozwoju sytuacji odkąd pamiętam
nie mam stosunku proszę państwa do napisanego
i skończonego wiersza do widzenia moja najdroższa

4.

есен е вече Господи а аз нямам дом
и става все по-трудно (в съседната стая
умира майка ми) когато се връщам
от дискотека библиотека аптека

такъв съм: грешен лепнещ
от грях казват онези
които вчера ме видяха
захвърлен между кучета 

и камъни изтръгващ се насила от
един от тях зад оная дискотека
библиотека аптека след когото тръгнах
и отидох най-далече откупвайки

обезболяващи инжекции за майка ми


jesień już Panie a ja nie mam domu
i coraz trudniej o siebie (w sąsiednim
pokoju umiera moja matka) kiedy
wracam z dyskoteki biblioteki apteki

taki już jestem: grzeszny lepki
od grzechu powiadają ci
którzy widzieli mnie wczoraj
rzuconego między psy

i kamienie i wyrywającego się jednemu
z nich na gwałt do owej dyskoteki
biblioteki apteki za którym wszakże poszedłem
najdalej wykupując dla matki zastrzyki

przeciwbólowe

5.

есен е вече Господи а нищо не остана
в главата ми от четените книги
колекцията марки дадох на Илницки
но очевидно той живее и от друго

в съседната стая умира мойта майка
и е по-добре че не се правя на сляп
виждайки как всичко подпухва
около нея и всичко я притиска

в това число и аз (на първо
място) подпухва езикът ѝ но защо
защо не иска да си каже
сбогом моя любима колекция

от марки подарена на Илницкиjesień już Panie i zapamiętania tyle co nic
w książkach do których się przykładam
kolekcję znaczków odstąpiłem dla Ilnickiego
lecz on ponoć także czym innym żyje
	
w sąsiednim pokoju umiera moja matka
to chyba dobrze iż nie jestem ślepy
kiedy wszystko dookoła niej puchnie
i kiedy ją wszystko dookoła dławi

włącznie ze mną (ze mną na pierwszym
miejscu) puchnie jej język ale dlaczego
dlaczego nie da sobie powiedzieć
do widzenia moja najdroższa kolekcję

znaczków odstąpiłem dla Ilnickiego6.

есен е вече Господи далеч оттук
изоставих някогашното и днешното
си тяло в което продължавам да се взирам
отваряйки врата след врата

не ни достига споменът от снимките
но да не дава Бог на никой гледката
на някогашните и днешните тела
в които ще те видя в спомена си ангелче

минути преди първото свето причастие
което заслужавам да получа
защото имам склонност към греха
та избери ми пòла мое дяволче 


jesień już Panie daleko stąd
zostawiłem swoje dawne i niedawne
ciało jakie jeszcze oglądam
kiedy otwieram jedną furtkę po drugiej

bo nigdy dość wspomnień fotografii
nie daj Bóg nikomu widoku
dawnych i niedawnych ciał w jakich się
spodziewam zobaczyć ciebie aniołku

u progu pierwszej komunii świętej
do której mam prawo podejść
dlatego że jestem zdolny do grzechu
zatem wybieraj mój diabełku płeć

7.

та затова избирай мое дяволче
перверзия активна и пасивна не питай
за седалището на душата и за свърталището
на разкоша какъвто няма да изпиташ

в салона за масажи и по-добре се насочи към мен
и моето седалище защото сàмо мястото
за сядане ще може да те отведе до мястото спасение
освен това към мястото за сядане-спасяване

принадлежи и най-високият ми връх
които взети вкупом гарантират битието ни


zatem wybieraj mój diabełku rodzaj
perwersji czynnej biernej i nie pytaj
o siedlisko duszy ani o siedlisko
rozkoszy której nie znajdziesz w salonie

masażu pytaj raczej o mnie i o moje siedzisko
albowiem tylko mój punkt siedzenia
może cię doprowadzić do punktu zbawienia
liczy się ponadto nie tylko mój punkt

siedzenia zbawienia ale i punkt szczytu
wszystko razem wzięte daje nam gwarancję bytu

8.

есен е вече Господи далеч от тук
оставих някогашното и днешното си тяло
тялото с което продължавам да финтирам
на игрището и по училищните коридори

с което даже днес собственоръчно
финтирам отключвайки случка след случка
защото никога не ни насища споменът
от първото причастие зад гимназията (тъкмо

след часа по физкултура) не ме питай за
училищната сграда не ме питай и за класните ѝ стаи
питай за страха от нарушената забрана
и от портиера който начаса ни хвана


jesień już Panie daleko stąd
zostawiłem swoje dawne i niedawne
ciało z którym się kiwam
biegam w kółko po szkolnym boisku

z którym się nawet dzisiaj własnoręcznie
kiwam kiedy otwieram jedno wspomnienie
po drugim bo nigdy nie dość wspomnień z pierwszej
komunii na tyłach liceum (byliśmy akurat

po lekcji wuefu) nie pytaj mnie zatem
o gmach szkoły i poszczególne izby
pytaj o strach przed złamaniem zakazu
i o woźnego który zaraz nadleciał

9.

есен е вече Господи далеч оттук
изоставих някогашното и днешното
си тяло в което все още се взирам
отваряйки врата след врата
  
колко е хубаво колко е хубаво
да възникнеш от грях и при жена да се върнеш
възкликнах: Господи къде още ще ме отведеш
че ми отпускаш дни за път


jesień już Panie daleko stąd
zostawiłem swoje dawne i niedawne
ciało jakie jeszcze oglądam
kiedy otwieram jedną furtkę po drugiej
 
jak dobrze jak dobrze jest powstać
z grzechu i wrócić do niewiasty
Panie wykrzyknąłem dokąd mnie jeszcze
poprowadzisz że dajesz mi na drogę

10.

есен е вече Господи а аз нямам дом
и ни едно стихотворение (Ти си спасение
и подслон) зле ми е на този свят
сякаш съм обсебен не от това което трябва

сякаш зад себе си не съм оставил обилие запетайки
образи недомлъвки и нямам намерение да роня сълзи
над прекомерната им сложност вай вай вай нека другите
плачат за мене и мрънкат за липсващото наследство

не ми пука че за тях съм малотворен и обсебен
не от това което трябва да извадя от раницата
(може би маршалски жезъл) с помощта на
чужди думи и ръце или със своите глупави Дичоjesień już Panie a ja nie mam domu
ani jednego choćby wiersza (schronienia
w Tobie) i jest mi źle na świecie
jakbym się uzewnętrznił nie z tym co trzeba

jakbym nie dość pozostawił przecinków niedomówień
i obrazów nad zawiłością których nie zamierzam
płakać aj waj aj waj niechaj inni nade mną płaczą
niech szaleni bełkoczą o braku spuścizny

mnie to nie rusza że jestem w ich pojęciu
mało płodny uzewnętrzniając się nie z tym co powinienem
wydobyć z plecaka jak to uczynić i z pomocą
czyich słów czyich rąk jeśli nie własnych głupi Dyciu

11.

в моя малък дом се настани невярата
като курва заживя в моя малък дом невярата
много зла жена с която двамата се кланяме на един Бог
разказах ѝ мъжкото си тяло

и тялото си с отнета мъжественост
всички свои тела 
(не е за вярване) които се кланят на един Бог
та от какъв дявол идваш при мен все гола


w moim małym domu zamieszkała niewiara
jak nierządnica zamieszkała w moim małym domu niewiara
bardzo zła kobieta z którą mamy jednego Pana
powiedziałem jej moje ciało męskości

jak i moje ciało zniewieścienia
wszystkie moje ciała
których jest co niemiara mają jednego Pana
więc po co do mnie przychodzisz wciąż naga

12.

в люблинските бардаци на моите приятели
има матраци на които е спал Лешек и много други
които помня но вече забравям
но още помня влагата под езика

очите ми виждат но в паметта избледнява
голотата им приказно чудна
не си спомням с кого спеше Лешек
с кого спях и аз преди смъртта му

все още помня хладното му тяло 
през дългото пътуване с ковчега малък
и в паметта ми леденото тяло
мъждука като януарско слънце


w lubelskich domach publicznych moich przyjaciół
materace na których spał Leszek i wielu
innych których jeszcze pamiętam lecz już zapominam
jeszcze pamiętam wilgoć w miejsce języka

oczu myśli a już zapominam
a nagość ich była jak dziwna bajka
już zapominam z kim spał Leszek
z kim spałem zanim przyszła śmierć Leszka

wciąż jeszcze pamiętam chłód jego ciała
kiedy jechaliśmy z trumienką za miasto
jeszcze mnie pamięć nie myli chłód jego ciała
drzemał we mnie jak styczniowe słońce

13.

Момчето

с образцовите обноски

смъртта пристигна в нашето градче
по-различна от тази която познавахме
към която отвсякъде се стичат оплаквачките
за да припомнят най-същественото:

младостта на мъжете и крайчетата на пъстри шалове
а след това – красивите здрави торсове
откарани някъде в коловози от дъжд и сняг
нестопен от дъха на дявола

много покойници дойде да изпрати
едно момче – като нарисувани – (навярно от съседното
градче защото тук бе непознато) и изведнъж проблeсна
най-същественото: умението му да люби дискретно


Młodzieniec

o wzorowych obyczajach

przyszła śmierć do naszego miasteczka
ale inna od tej jaką widzieliśmy
do której zewsząd garnęły się kobiety
i przypominały sobie co najistotniejsze

mężczyzn młodość lub rąbek stubarwnej chustki
zatem przypominały sobie wiele ciał pięknych
i młodych które powieziono gdzieś w koleinach deszczu
i śniegu co nie stajał mimo diabelskiego podszeptu

wiele ciał po które przyjechał chłopiec
jak malowanie (pewnie z sąsiedniego miasteczka bo tutaj
nikt go nie znał) i zaraz się stało że to ten
co najistotniejsze zdolny do pieszczot i dyskrecji

14.

живеем прекалено плитко за да превърнем
автобиографиите си в роман но затова
старателно си водим дневник описващ
най-подробно всяко камъче

попаднало в ръцете ни
и споделило свойта голота
в дневника наистина стоит (простете
за русизма) че сме яли спали

и сме се будили все край този
камък но впрочем хич не става ясно
за чии срамни части иде реч
ако добре разчитам старите си запискиżyjemy tak płytko że nie możemy napisać
autobiograficznej powieści natomiast dziennik
prowadzimy starannie z dbałością
o najmniejszy bodaj kamyk który w dniu

wczorajszym znalazł się w ręku
i powierzył nam swoją nagość
wprawdzie w dzienniku stoi (przepraszam
za rusycyzm) że jedliśmy spaliśmy

i budziliśmy się wciąż przy tym samym
kamieniu nie wiadomo jednak
o czyje przyrodzenie chodzi o ile dobrze
odczytuję zapiski sprzed lat

15.

живеем прекалено плитко за да напишем
роман вместо това си водим дневник
макар че след години ще се колебаем
за имената на момчетата с които сме били

ето във дневника стоит (простете
за русизма) че сме яли спали
и сме се будили все откъм страната
на камъка тоест – на страстта

с почти завършена биографична книга
за нашите засукани желания защото всички
сме били „засмукани от същата коза-хуйоза”
доколкото добре разчитам записките


żyjemy tak płytko że nie możemy napisać
powieści natomiast prowadzimy dziennik
choć po latach trudno nam uwierzyć w imiona
chłopców z których każdy gdzieś się wyłachał

otóż w dzienniku stoi (przepraszam
za rusycyzm) że jedliśmy spaliśmy
i budziliśmy się zawsze po stronie
kamyka czyli po stronie łaknienia

z niemal gotową autobiograficzną powieścią
o naszym podkręceniu łaknieniu
a każdy z nas był „podkręcony przez tę samą kozę
chujozę” o ile dobrze odczytuję zapiski

16.

виждал съм много красиви
момчета в ужасяващо положение
най-красивият се казваше
Шпара* (дори вятърът

захождаше откъм гърба му
и го издухваше за нула време)
най-грозният и най-отраканият
наричахме го „никаквеца“

не знам кой се захвана с него
като излязох от играта

* "Шпара" на полски значи също „процеп”, „пролука” (б. пр.).


widziałem bardzo pięknych
chlopcὸw w najgorszym położeniu
najpięknjeszy z nas nazywał się 
Szpara (nawet wiatr zachodził go

od tylu i zmagał się z nim
jedną krὸtką chwilę) najbrzydszy
ale i wyjątkowo obrotny
nazywał się jeszcze inaczej

17.

преструвам се че спя
а всъщност лепна
под мръсното войнишко одеяло докато
най-сетне се реша в ръце да се взема

кажи какво държиш в ръка
и защо щом притъмнее
не угасиш голямата си факла
в устата на другаря

стоящ на пост а аз изневиделицата
най-неочаквано се празня и празня
върху бойното му снаражение


udaję iż śpię bardziej
lepki od tego co jest
pod brudnym zielonym kocem dopóki
dopóty nie wezmę się w garść

powiedz co trzymasz w ręku
i dlaczego kiedy się ściemni
nie ugasisz tej wielkiej
pochodni w ustach przyjaciela

który stoi na warcie a ja mu skądinąd
pryskam otóż pryskam mu w najmniej
spodziewanym momencie po wszystkim
sprzęcie i schodzę ze stanowiska hej hej

18.

                   Не лягай на една рогозка с някой,
                   който е по-млад от теб.
                             Св. Антоний Пустинник
         
с по-млад от тебе не влизай в палата
където те чакат мрак и светлина
а в мрака ще станеш невъздържан
и безсрамен запалвайки свеща
         
с по-млад от тебе не влизай в палата
където магията на мрака
ще те направи невъздържан и безсрамен
щом с два пламъка свещта запламти
         
с по-млад от тебе не влизай в палата
за да запалиш свещ с негаснещ плам
тъй като пламъкът не гасне у човека
ненаситно протягащ към всичко ръце
      
и все не му стига щом го поеме


						Z młodszym od siebie
						nie leż na tej samej macie.
						Św. Antoni Pustelnik

z młodszym od siebie nie idź do komnaty
albowiem czeka cię ciemność lub światło
ciemność zaś uczyni cię niepohamowanym
i niezawstydzonym kiedy zapalisz świecę

z młodszym od siebie nie idź do komnaty
albowiem ciemność to ma w swojej mocy
że uczyni cię niezawstydzonym gdy podasz
świecę by z mroku wydobył dwa płomienie

z młodszym od siebie nie idź do komnaty
by zapalił świecę której płomień nie gaśnie
jako że płomień nie gaśnie w człowieku
niebacznym który po wszystko wyciągnie ręce

i jeszcze mu mało gdy bierze do ust

19.

с по-млад от тебе не влизай в реката
която гали тялото и го възбужда
отърквайки се в тялото и камъчетата
под стъпалата водата става твой съюзник

с по-млад от тебе не влизай в реката
не доближавай устни до греховната повърхност
макар че отражението на водата галеща тялото
и камъчетата под стъпалата е твой съюзник

не доближавай с устни неговото тяло
което без Всевишния е само
сладникаво свърталище на суетата откъдето
демонът в красивите неща се въплъщава

и пак не е доволен като свършваш


z młodszym od siebie nie idź nad czystą wodę
albowiem woda ociera się o ciało i szemrze
woda natomiast ocierając się o ciało i kamyki
pod stopami jest twoim sprzymierzeńcem

z młodszym od siebie nie idź nad czystą wodę
i nie zbliżaj ust do powierzchni grzechu
choćby w odbiciu wody która ocierając się o ciało
i kamyki pod stopami jest twoim sprzymierzeńcem

nie zbliżaj ust do powierzchni jego ciała
które bez Pana Boga jest niczym innym
jak słodkim siedliskiem pustki odkąd demon
mości się w każdej pięknej rzeczy

i jeszcze mu mało gdy kończysz

20.

жените с които споделях нощите си не криеха
че са прекарали нощта със мен и не се срамуваха
щом изгревът ни свареше разголени на тъмно-светлия
рубеж на времето което те копнееха да задържат

и да запомнят отминаващото време като дете
изпаднало спонтанно от скута им и начаса умряло
мъжете с които споделях нощите не криеха
че са прекарали нощта си край това дете


kobiety z którymi spędziłem noce nie ukrywały
że spędziły noc ze mną i nie wstydziły się
gdy zastał nas świt nagich po obu stronach czasu
kobiety te pragnęły ów czas zatrzymać

i pamiętać o czasie przeszłym jak o dziecku
które wypadło z ich łona i zaraz umarło
mężczyźni z którymi spędziłem noce nie ukrywali
że spędzili noc obok tego dziecka

В края на декември тази година издателство EMAS ще публикува том със стихове на Дицки под название „Това тяло можеше да бъде мое“ в превод на Панайот Карагьозов, а поетът е поканен да гостува на панаира на книгата в София.