Бленда

Untitled
11 юли 2019 , Брой 13

Камен Старчев | Дайте глас на поезията!

Художникът Камен Старчев чете стихове от Александър Геров, Ани Илков и Константин Павлов в рамките на "Дайте глас на поезията!" – инициатива на "Свободно поетическо общество".
Untitled1
11 юли 2019 , Брой 13

Зорница Гъркова | Дайте глас на поезията!

Писателката Зорница Гъркова чете стихове от елослава Димитрова, Борис Виан, Марианна Георгива и Ив Бонфоа в рамките на "Дайте глас на поезията!" – инициатива на "Свободно поетическо общество".