Дайте глас на поезията!

Камен Старчев

Поезията ни налага да желаем невъзможното докрай. Тя е първата и последната свобода. Дайте ѝ гласа си. Прочетете, запишете на видео и изпратете стихотворенията, които цените без ограничения - на всеки възможен език във всеки възможен вариант. Направете поезията звучна и важна отново. Дайте гласа си за нея!

Художникът Камен Старчев чете "Наташа (средновековен романс)" от Ани Илков ; Елегичен оптимизъм" от Константин Павлов в рамките на "Дайте глас на поезията!" и "Писмо" от Александър Геров  в рамките на "Дайте глас на поезията!" – инициатива на "Свободно поетическо общество".

Вашите записи изпращайте на адрес: fr.poetrysociety@gmail.com или на страницата ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/freepoetryso...