За сайта "Свободно поетическо общество"

Сайтът "Свободно поетическо общество" обединява група хора, които, според силите си, ще се опитат да дадат алтернатива на начина, по който се пише и чете литература. Сайтът „Свободно поетическо общество” няма да се надвиква или да крещи истерично, но и няма да пее в хор, дирижиран по извънлитературни механизми.

Сайтът „Свободно поетическо общество” ще мисли поетическото в широкия смисъл на словесността и ще отстоява правото да се говори и пише свободно с вкус и стил. Той ще бъде платформа за поезия, проза, пластични и сценични изкуства, за оперативна критика и публицистика, но и ще прокарва връзки с всички науки, успоредно с които и благодарение на които литературата се развива.

Защо приемаме това име? Защото вярваме, че в миналото има идеи, от които можем да се учим, идеи от които не ни е срам. И тъй като тези идеи не са много, заслужават втори шанс.

Защо ни е да го правим ли? Защото вярваме, че именно сега, именно в тази литературна и обществена среда има нужди, дори дефицити, които, ако не бъдат адресирани, ще изкривят още повече, може би необратимо, литературата и обществото ни. Защото знаем, че има нужда от място, където да се публикува художествена литература, но не на приятелски принцип, не вследствие на издателски политики, не за да се угажда на нечии очаквания, а заради нейните качества. Защото смятаме, че има нужда да се говори за литературата и книгите откровено, така както мислим за тях в качеството си на четящи и пишещи хора. Че има нужда да се говори за литературните произведения като за изкуство, а не като за текстове, които отразяват личността на автори, критици, анализатори. Защото усещаме, че има нужда да се говори свободно и да не се премълчават процесите, които водят света към край или начало. Защото времето е доказало, че литературата има нужда от общуване не само с другите изкуства, но и с науката, онази теоретична и приложна наука в най-чист вид, която формира начина, по който живеем и мислим.

Защото има нужда от диалог.

Редакторски екип на сайта „Свободно поетическо общество”:

Александър Христов

Белослава Димитрова

Владимир Полеганов

Зорница Гъркова

Марианна Георгиева

Стоян Ненов

Художник:

Борис Десподов

Дизайн:

Raketa Design

Коректор:

Лора Султанова