Дайте глас на поезията!

Александър Христов

Поезията ни налага да желаем невъзможното докрай. Тя е първата и последната свобода. Дайте ѝ гласа си. Прочетете, запишете на видео и изпратете стихотворенията, които цените без ограничения - на всеки възможен език във всеки възможен вариант. Направете поезията звучна и важна отново. Дайте гласа си за нея!

Александър Христов в чете "когато бях малък, мечтаех да бъда още по-малък" от Йоан Ес. Поп в рамките на "Дайте глас на поезията!" – инициатива на "Свободно поетическо общество". Йоан Ес. Поп. Адът без изход. Издателство за поезия "Да". София, 2016.

Вашите записи изпращайте на адрес: fr.poetrysociety@gmail.com или на страницата ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/freepoetryso...