Ванцети Василев и семената на страха

Интервю на Белослава Димитрова

Вече ви срещнахме с Ванцети Василев през архива, който той събира като част от проекта „Кураж. Свързване на колекции. Културна Опозиция: Разбиране на културното наследство на дисидентите в бившите социалистически страни"  по програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз за научни изследвания и иновации.

Сега през окото на камерата ще имате възможност да видите и чуете самия Ванцети, който разказва за баща си - един от най-изявените анархисти в югозападна България - Димитър Василев Стоянов, но и за своите смели лични избори.

Разкрива ни действителността по време на комунистическа България, като син на враг на народа, и ни въвежда детайлно в съдбовното бягство към Америка. Защото посетите семена на страха можеха да дадат един ужасяващ душевен плод, но всъщност накараха Ванцети да избяга и да изживее живота си така, както той иска – безстрашно и достойно.

Автор е на книгите „Семената на страха“(1991 г.), „Влаковете на Рим“ (2006 г., преведена на немски и представена на панаира на книгата във Франкфурт през 2009 г.) и „Разкази от нюйоркската библиотека“ (2011 г.). Член е на редакционна колегия на нюйоркското издателство „Cross Cultural Communication“ от 1991 г. „Cross Cultural Communications“ представя книгата му „Семената на страха“ в Ню Йорк през 1991 г. През 2013 излиза „Да опаковаш вятъра“ - книга за Кристо и съпругата му Жан-Клод.

Камера и монтаж: Евгени Богданов