Дайте глас на поезията!

Владимир Левчев

Поезията ни налага да желаем невъзможното докрай. Тя е първата и последната свобода. Дайте ѝ гласа си. Прочетете, запишете на видео и изпратете стихотворенията, които цените без ограничения - на всеки възможен език във всеки възможен вариант. Направете поезията звучна и важна отново. Дайте гласа си за нея!

Поетът и писателят Владимир Левчев чете стихове чете стихотворенията "Победителят", "Тресавище" и "Голямата земя" от Георги Рупчев в рамките на "Дай глас на поезията" – инициатива на "Свободно поетическо общество". Георги Рупчев. Силните на нощта. Издателска къща "Иван Вазов", 1991.

Вашите записи изпращайте на адрес: fr.poetrysociety@gmail.com или на страницата ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/freepoetryso...