Дайте глас на поезията!

Зорница Гъркова

Поезията ни налага да желаем невъзможното докрай. Тя е първата и последната свобода. Дайте ѝ гласа си. Прочетете, запишете на видео и изпратете стихотворенията, които цените без ограничения - на всеки възможен език във всеки възможен вариант. Направете поезията звучна и важна отново. Дайте гласа си за нея!

Писателката  Зорница Гъркова чете стихове от Белослава Димитрова,  Борис Виан, Марианна Георгива и Ив Бонфоа  в рамките на "Дайте глас на поезията!" – инициатива на "Свободно поетическо общество".

Вашите записи изпращайте на адрес: fr.poetrysociety@gmail.com или на страницата ни  във Фейсбук: https://www.facebook.com/freepoetrysociety/