"Марс", Владимири Левчев, 
Издателство за поезия "Да", 2018

Дейвид Боуи питаше “Има ли живот на Марс“ и с ирония, и с разочарование от ставащото тук, на Земята. В новта си книга Владимир Левчев също не скрива тъгата, която тукашното предизвиква.  На нашата планета не останава вече утопии, на екрана днес няма истина, а на площада няма любов. Магнатите вече гледат към Марс, но не така, както го правят поетите. Владимир Левчев ни кара да да четем думата отзад напред и да осъзнаваме целия Срам от злото, което допуснахме в света си. Макар и вечен на сюрреалистичените си видения, на любимите си мотиви (времето, съня), този поет си остава социален по неизбеждност – той чуваства кога се надига „най-всиката океанска вълна ­– /небостъргача на ужаса/ над нашия кораб.“ И ни предупреждава.

                Иван Ланджев