Джим Ал-Халили. Пътеводител в квантовия свят. 
Издателство "Дамян Янков", 2019

 

Пътуването в квантовия свят, на което се отправяме с Джим Ал-Халили, започва със съкрушителния фокус на природата, в който откриваме, че атомите – противно на правилата на ежедневния опит – мода да съществуват на две места едновременно. За да разберем как е възможно това, авторът ни връща в зората на ХХ век и ни прави свидетели на раждането на една математически красива, но в действителност непредсказуема теория – квантовата механика, която през следващите сто години ще разруши из основи смятаните за непоклатими представи на човечеството за структурата на Вселената.

Квантовата механика е толкова фундаментална за разбирането ни за функционирането на нашия свят, че стои в самата същност на всеки технологичен напредък, осъществен през последните 50 години. От друга страна, като че ли никой не знае какво означава тя! Когато стане дума за реалността, която тази теория изследва, наистина влизаме в съвсем необичайни селения.