Владимир Левчев

Светът е свят

Служба в полунощ през декември

Леден вятър блъска
тъмните прозорци
и затръшва входовете на съня

Вятърът свещенодейства

обладава
спящите в леглата

Снежен ореол сияе

върху този празен град

Свято е световното семейство

Свята
свети
самотата ни:

Светът е свят

1994
Самотната вечеря 

 

Вечерям сам
с хляб, зехтин
и чаша червено вино.
Светът е свят!
 
Хлябът е тялото Божие —
Словото,
което беше в началото,
Логосът на света  —
Исус Христос.
 
Виното е  Светия Дух,
който се носеше над водата в първия ден,
който беше над главите на апостолите
на Петдесетница,
който изговаря и озарява
всичко на света!
 
Има и друго:  зехтинът
от хилядолетната маслина,
олиото в кандилото —
Светлината!
 
“Рече Бог: Да бъде светлина
и биде светлина”… Ден първи!
Просветлен от дървото в огъня
вечерям
с тялото Божие
и Светия Дух.
 
Вечерям сам
и гледам далечните мигащи светлинки на града…
Чувам вятъра и виещите кучета…
Светът е свят!
 
2020