"Избрани стихотворения" от Александър Геров, Прозорец, 2019
"Само трайните неща. Избрано" от Александър Геров, Аквариус, 2019

 

 

Най-хубавото

Най-хубавото на смъртта
е туй, че идва ненадейно.
Поемаш въздух със уста
и се унасяш постепенно.
 
И постепенно става леко
на мозъка ти разрушен,
че тръгваш много надалеко
и все ще стигнеш някой ден.