Книгата на лятото

Ръкопис, намерен в Сарагоса

Ето книгата, която ще трансцендира лятото ви. Пък и струва колкото чадърена сянка на скъп български плаж. Скъпа или евтина? Не знам, ти кажи!

Книгата ще ви обсеби – така както слънцата обсебват леките като въздух момичета и тежките (като пясък) момчета по плажовете и дори повече. Много, много повече!

А сега сериозно: смятам, че това ще бъде не толкова книга на годината като културно достояние, колкото книга на десетилетието като култов акт. Тя ще ви обсеби. Знам го по себе си, защото съм обсебен от тая книга и автора ѝ има няма вече двайсет години.

Прочее, нека да е лято! Ръкописът е намерен и остава не да се прочете, а да се преживее.

А.И.    
"Ръкопис, намерен в Сарагоса", Ян Потоцки, 
превод и коментари Георги Цанков,
изд. Изток-запад, 2018