"Помнѝ смъртта", Едвин Сугарев, 
Издателство за поезия "Да", 2018

„Помнѝ смъртта” е книга, която припомня предстоящото – изходната точка, в която сме били и към която отиваме. Тя се интересува от смъртта отвъд опустошаващите предчувствия и носталгичния хленч – от смъртта като познание за променливата същност на всичко в нас и край нас, от смъртта като част от живота, като приютяваща черупка.

Това не е книга за страха от смъртта. Да, него го има – най-малкото защото липсата ни оставя след себе си болка в душите на ближните. Но има и пространство отвъд – и точно него описват тези стихове. Както има небе отвъд облаците, така има и смисъл отвъд свиващия се хоризонт на живота – и ние сме повече от шепа плът, шаваща в отделеното ѝ време.