Безкрайният поет щеше да навърши 85 години

Константин Павлов

Изключително трудно е да се пише за Константин Павлов, затова и малцина са се осмелявали през годините да запечатат мисли върху създаденото от гениалния поет. Единствената книга за Коста Павлов остава „Несъвършеният гений“ от Ани Илков. А ето как започва тя: „Няма друг, който да е стоял с такава житейска твърдост в защита на свободната мисъл, творческото въображение и автономията на изкуството в България от 60-те години и насетне.“

Продължавам да се питам, защо е така, защо повечето от нас застиваме пред големия талант, защо думите ни издъхват, когато се опитаме да опишем, да обрисуваме по-голямата картина? Сякаш ни е невъзможно да долепим наши думи до неговите.

Отговорите са много и различни, но все пак Коста Павлов отново ни спасява, защото притихнали, ние започваме да четем поезията му като някакъв безкраен код на квантов компютър със записи на човешката душа, не успяваме напълно да дешифрираме всичко, но остава утехата, че той е бил сред нас и е отправил именно към нас тези послания.

Както пише Ани Илков „Ако модерното писане в България има своя гений, то това е Константин Павлов. Със самото си съществуване той хвърляше задраскваща сянка върху посредствеността във всичките й форми.“

Още по-значимото е, че продължава да го прави и до днес със същата сила. Благодарим ти, К.П.!

АЛХИМИЦИ

Един пиян и дрипав каруцар
от злоба
и от съжаление към себе си
разкъсва с тежки удари
изсъхналата кожа
на своя още по-нещастен кон.

(Така тогава възприех картината.)

За да спазва ритъма на боя,
каруцарят пее следния речитатив:
"Този труден кон
не издава стон.
Ще го бия час,
ще го бия два,
но ще чуя аз
нужните слова.
Персифедрон!
Персифедрон!"

Прабългарското знаме,
мръсно и проскубано,
трепери
свито между задните бедра на коня.

С безсмислен порив
прекосявам пътя
на режещия въздуха камшик
и върху тялото ми изплющява
последният,
завършващия удар.

Каруцарят топло се усмихва
и започва търпеливо да ми обяснява:
"Както вече сигурно разбрахте,
аз съм дегизиран алхмик.
Ударите върху стара конска кожа,
придружени от изящна реч и разбираема мелодия
(нещо като естетична смазка
в жлебовете, образувани от ударите),
правят кожата чувствителна и крехка.
А -
веднъж естетизиран боя,
болката съвсем човешка става.
И -
когато конят проговори
и ми каже формулата на Персифедрона,
значи, съм постигнал резултата.
В чест на празника."

Конят дружелюбно се усмихва
(зъбите са идеално бели -
значи, челюстта му е изкуствена)
и започва с двете си очи да мига -
с лявото дава десни сигнали,
с дясното дава леви сигнали.
Както вече сигурно разбрахте,
точно тези мигания означават:
"Аз съм също дегизиран алхимик,
само че съм негов опонент.
Докато ме бие и ми декламира с песен,
аз си мисля разни мръсотии
и по този начин обезсмислям целия процес.
Може би
все пак ще проговоря,
но преди това колегата ми ще процвили.
В чест на празника."

Светът е преситен от логика
и всякакви съображения.
Ще си възвърна вярата отново,
когато срещна кон!
Кон в чистия му вид!
Кон за самия кон!
Залагам Ричард Трети
срещу Кон

 

ПЕТИМА СТАРЦИ

Днеска слънцето навършва сто години...

Старците са точно пет
и са точно по средата на площада.

В сухата им кожа се синеят
счупени хоботи на бълхи.

Старците си разкопчават ризите.
Стартови площадки са гърдите им -
тъмен облак от бълхи излита
и изчезва в улиците криви.
Кучетата с вой веригите прегризват,
втурват се към лятната къпалня,
презглава се мятат в най-дълбокото.
(Пет и половина метра!)

Четиримата старчоци се засмиват.
Петият не се усмихва даже.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

През площада бавно преминава 
тридесет и две годищен мъж.
Уморено дрехите си къса,
с непохватни пръсти се опипва
и повтаря все едни и същи вопли:
"Ах, къде ми е тялото!
Ах, върнете ми тялото!"

Ах!
Красивото му тяло се извива.
Мускулите като ослепени лъвове
слачат
всеки сам за себе си.

Първият старец разказва:
"Спомням си, когато хванах жива
жълтата лисица
и когато
жива я одрах,
и тя, когато
заквича
и тръгна подир мене,
сигурно горката е квичала:
- Ах, къде ми е кожата!
Ах, втрнете ми кожата!

Кокошките на голо я кълвяха,
а кучетата виеха от ужас."

Четиримата връстници се засмиват.
Петият не трепва даже.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сигурно е станало дванадесет,
защото
братът на милиционера крачи
върху разкривения перваз
на двуетажната им къща.

Той е дневен сомнамбул, горкият!

Иначе е крайно симпатичен -
нощно време свири на китара
и се носи, носи песента му,
от която помня само думите:
"Пепето е Кюрасо."

Крачи братът на милиционера
върху покрива на двуетажната им къща,
а отдолу крачи брат му,
брат му - милиционера,
дето го наричат още Вилхелм Тел.
(Карал брат си върху ябълка да стъпи.
Казвал, че от двеста крачки
щял да го уцели.)

Брат на брата отдолу говори:
"Братко, братко,
време ще се мине,
стоетажни сгради ще издигнем.
Пак ли ще се люшкаш по первазите
и с ненужния си тропот ще смущаваш
обедния сън на гражданите!"

И главата навежда под олука
(сто и два милиметрово дуло!),
и нагоре гледа през олука.
Вижда само слънцето
и брат си.
Примижава срещу светлината,
само с лявото око,
а в кръста
чувства гъдел, чувства сладка тръпка
именно
от тежестта на пистолета.

Вторият старец разказа: 
«Спомням си, когато чичо му 
беше четник в Македония, 
чул, че свако му 
насън
пее македонски песни. 
За да се запази в тайна четата
взел, че го заклал. - 
И него, 
и жена му, 
и децата му. 
После се на турците предал от мъка 
и приел мохамеданска вяра.

Четиримата отново се засмиват. 
Петият не се усмихва даже.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лицето му е още аскетично, 
но тялото му вече се закръгля.

Копринени вериги на краката му 
го карат да пристъпва грациозно.

Ялови светкавици 
се стрелкат над главата му 
и чертаят прости фигури 
с грубо символичен смисъл.
С озарено лице 
две-три стъпки направи 
и прошепне: 
«Върти се. . .»

Идва вторият миг, 
пада той по очи
и пълзи,
и крещи: 
«Не върти се!»

Засмее се - 
«Върти се...» 
Заплаче - 
«Не върти се!»

Въртисеневъртисевъртисеневъртисе 
върт. . .

Третият злорадо се обади: 
«Спомням си, когато бог 
бе изпаднал в творческа депресия 
и когато ме попита 
как 
от умния човек 
би могъл да сътвори трагичен шут, 
спомням си, 
че без да се замислям, казах: 
-Дай му забранени плодове, 
но не го гони от рая.» 

Четиримата се смеят.
Петият защо мълчи?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ето ме и мене- 
чист и спретнат,
млад и умен, 
талантлив и честен, 
гален от народната любов и
от държавното доверие, 
пътят ми е ясен, 
вярна е посоката, 
никога не ще се отклоня...

Четвъртият старец започна: 
Спомням си, 
когато бяхме по далечни краища, 
гонени от глад и липса на патриотизъм, 
срещнах разни непознати животинки. 
Имаше сред тях една безкрайно беличка. 
Спомням си, 
че Хермелин й беше името. 
Трудно я улавяш - 
много пъргава!

Само че 
калчица срещне ли, 
спира и не мърда по-нататъка - 
ако искаш, казва, трепай ме, 
но не цапам космите си аз.

Само че 
веднъж все пак й пръснало 
кална капка върху кожата. 
Оттогава търси локвички. 
Скача в тях 
и се въргаля в тях. 
Не че удоволствие изпитвала, 
но не можела да.си прости за капката.

Правят опит четиримата да се засмеят.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Крача си по пътя 
все така - 
чист и спретнат, 
талантлив и честен, -
а от края на площада полетя към мене 
облак от стрели. 
(Децата си играеха.)

Сред стрелите 
имаше една особена. 
Ах, една съвсем, съвсем особена - 
пратена преди дванадесет столетия, 
тя осъществи летежа си многовековен 
сантиметър под сърцето ми.

Спомен стар събуди тя в гърдите ми 
(отпреди дванадесет столетия), 
спомен стар, 
но цялостно запазил 
свежестта на болката тогавашна.

Носеше стрелата две бележчици.

Първата бе епитафия за старците. 
Втората - 
пророчество за мойто появяване. 

Четиримата старчоци се изправят. 
Петият е вече мъртъв.

Върху устните му е застинала 
ненаказана отровна мъдрост.

Може би 
след хиляди години 
някой млад и вдъхновен антрополог 
по извивката на устните 
и дължината на езика 
може би 
ще разгадае смисъла.

Няма вече кой да се засмива.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Слънцето залезе. 
Стана хладно. 
Ето ги, бълхите се завръщат. 
Всяка си знае стареца.

 

ИНТЕРВЮ В УТРОБАТА НА КИТА

- Къде беше - 
питат ме - 
повече от три десетилетия?

- Бях в утробата на Кита. 
Всички виждате, 
нарочно питате.

- Как прекара - 
питат ме - 
три десетилетия в търбуха му?

- И това го знаете - 
комар играх 
с оня комарджия... Йон библейския.

- Ама Йон излезе - 
викат ми, - 
теб защо те няма - 
питат ме.

- Йон излезе - 
господ го откупи, 
а за мене дявола не даде пукнат грош. 

- Страшно ли ти беше - 
питат ме - 
толкова десетилетия?

- Страшно беше, 
скучно стана - 
пушех и мълчах,
мълчах и пушех...

- А сега какво ще правиш - 
питат ме - 
следващото тридесетилетие?

- Аз ли? 
Аз не знам, 
но знам, че Кита 
фасове ще плюе 
три десетилетия 
и ще замърсява океанската среда.

 

От книгата "Стари неща" (избрани стихове и киносценарии); 1983 г.

Чуйте гласа на поета тук .