"Месо и птици" от Белослава Димитрова
Издателство за поезия "Да", 2019


 

Радикалната изповед, радикалният лирически разказ – това е изповед без сантименти, това е одухотвореност без душа. Почти без душа.

Ани Илков

Месо и Птици“ е книга за наследената, несподелима и непоносима болка. За болката, която е другото име на живота към смъртта.

Кирил Василев