Луиз Глюк

Първобитен пейзаж

Стъпваш върху баща си, каза майка ми,
 
и наистина стоях точно в центъра
 
на леха трева, така прилежно подрязана, че можеше да е
 
гроба на баща ми, макар че нямаше камък, който казва така.
 
 
 
Стъпваш върху баща си, повтори тя,
 
този път по-силно, което взе да ми става странно,
 
понеже и тя беше мъртва, дори докторът го каза.
 
 
 
Аз се отдръпнах малко настрана, където
 
баща ми свърши и майка ми започна.
 
 
 
Гробището бе тихо. Вятър духаше през дърветата;
 
чувах, отдалече, звука на плач в оттатъшни парцели,
 
и още по-нататък вопъл на куче.
 
 
 
След време тези звуци отслабнаха. Дойде ми наум,
 
че нямам спомен как съм тук
 
в това, което изгледаше гробище, макар че можеше и да е
 
гробище само в ума ми; може би е парк, или ако не парк,
 
градина или беседка, ухаеща, сега осъзнавам, на рози —
 
douceur de vivre изпълващ въздуха, сладостта на живота,
 
както казват. В някакъв момент
 
 
 
осъзнах, че съм сама.
 
Къде са отишли другите,
 
моите братовчедки и сестри, Катлин и Абигейл?
 
 
 
Светлината вече гаснеше. Къде беше колата
 
чакаща да ни отведе вкъщи?
 
 
 
Тогава започнах да търся алтернативи. Почувствах
 
неспокойстово да расте в мен, да наближава, бих казала тревога.
 
Накрая, в далечината, забелязах малък влак
 
спрял, изглежда, зад някаква зеленина, кондукторът
 
се размотаваше пред каса на врата и пушеше цигара.
 
 
 
Не ме забравяй, извиках, вече тичайки
 
през много парцели, много майки и бащи —
 
 
 
не ме забравяй, извиках, когато най-накрая го стигнах.
 
Госпожо, каза той, сочейки релсите,
 
сигурно разбирате,че това е краят, релсите не продължават.
 
Думите му бяха сурови, но очите му - сърдечни,
 
което ме накара да пледирам още:
 
Но те се връщат, казах, и отбелязах
 
тяхната стабилност, понеже имат много връщания пред себе си.
 
 
 
Разбирате, каза той, работата ни е трудна, срещаме се
 
с много тъга и разочарование.
 
Изгледа ме с все по-голяма откровеност.
 
И аз бях като вас някога, влюбен в турбулентностите.
 
 
Тогава му заговорих като на стар приятел:
 
Ами ти, казах, понеже той можеше да си отиде,
 
не искаш ли да си отидеш вкъщи,
 
да видиш пак града?
 
 
 
Това е моят дом, ми каза той.
 
Градът — градът е, където изчезвам.

Превод от английски: Владимир Левчев