Кирил Василев

Екология
Пролет е
пресните трупове цъфнаха
и скоро ще се разлистят
стотици хиляди дървета готови
да погълнат без остатък
въглеродните ни отпечатъци
да спасят планетата
започнах да разбирам замисъла
гениален наистина
ледниците ще спрат да се топят
пустините ще се отдръпнат
но още е рано за сълзи на радост
за почетни докторати и Нобел
труповете не достигат
предстоят срещи на най-високо ниво
производството трябва да се ускори
доставките на суровини да се оптимизират
митническите проверки да отпаднат
цената на торовете да се регулира
до лятото на следващата година
гората трябва да се вижда 
от телевизионните кули
на Варшава и Кайро 
едновременно
 
 
 
 
 
Тайната вечеря
Къде е Достоевски да каже нещо
за детската сълза и руския Христос
това дете не плаче
само е откъснало крачето си
за да го поднесе в дар
на руския Христос
който вече сяда на трапезата
заобиколен от учениците си
за да благослови
да разчупи крачето
и да каже
яжте
това е моето тяло
което за вас се дава
това правете за мой спомен