Галерия "Структура"

По-добрата част от нас

29.02.2024 - 04.04.2024

Куратор: Мария Василева

 

Обществата се структурират в динамиката между доминацията на малцинството над мнозинството и сътрудничеството на широка основа. Доминацията е възможна само чрез упражняване на насилие. Това е лесната форма на изграждане на обществото. Сътрудничеството от своя страна изисква много повече интелектуална сила под формата на натрупани знания, творчески решения и израз на свободна воля. Къде е мястото на твореца в тази динамика и въобще има ли той роля в тези процеси? Определено – да. Винаги е имал и ще има. Няма кой друг да покаже трагичното безсмислие на насилието и да подскаже креативни решения в търсенето на възможни форми на сътрудничество.

Изложбата „По-добрата част от нас“ събира творби от 12 автори от различни поколения и периоди – от 1992 г. до днес. Всички работи се занимават с проявления на насилието: от терора над хора и животни, през политическото регулиране и управляване на обществото (наречено от Мишел Фуко „биополитика“), страховитите проявления на национализма, ролята на медийния шум и манипулациите на киноиндустрията, до войната като негова крайна проява. Макар и разположена в тъмната част на емоционалния и рационален спектър, изложбата не само документира и предупреждава, но и съхранява надеждата, че „по-добра част“ все още съществува.