Марианна Георгиева

Терапии

Преди светът да бъде разчленен на представите за него самия, се раждат няколко идеи, които се опитват да напипат сърцевината на една ябълка онтологично или може би дори онкологично. Въпросът е в това как избираме да четем за сърцевината на ябълката и можем ли да я мислим като предмет от рая, където много отдавна не сме били, или като плод, който можем да вкусим тук и сега, в екзистенциален и дори метафизически смисъл.

Психопатологията няма свой антипод, тя не е обратното на здравето, точно така, както ябълката не е обратното на ада, а е това познание за доброто и злото, което всеки луд пожелава да има, докато мисли, че може да обхване света с устата си. И така, може ли да се каже, че ние сме исторически същества, но за да бъдем такива, трябва да отворим паст към този отрязък от времето, който, в крайна сметка, е актуален? Без да знаем от къде точно започва гниенето на съвършения плод, ние стоим притихнали и градим лудници, които трябва да ни въведат в параноята, че първичният опит е бомбата със закъснител, която един ден ще спре да тиктака и ще избухне.

Хвърляйки мрежи към реалността, ние се оказваме в капана на всеки един риболовец или казано с думите на Фройд – несъзнаваното е недостъпно само за себе си и за кривите пътища на психичното ние можем да съдим само по неговите всевъзможни деривати. Така се ражда и теорията на Бион, който казва, че ние знаем много повече за психичния свят на другия, отколкото за неговото физическо съществуване. Това може би означава, че ябълката не е онтологична, нито дори онкологична драма в напускането на рая, а че психопатологичното е патологично единствено изкарано от райската градина. И ако приемем, че ние имаме повече мета-знание отколкото знание за физическата реалност, можем да преосмислим собственото си психично като аксиома, която гласи, че то е равно на психичното на всички останали плюс още едно (завинаги) неизвестно.

Ето как психичното никога не е само̀ и терапия не съществува в реалността в единствено число. Изхождайки от това разбиране, груповите терапии в различните им форми, сменят подхода радикално, казвайки, че една скръб никога не е сама и перспективата на аз-а трябва да бъде сменена към тази на различните аз-ове.

А сега нека се издигнем високо и погледнем от птичи поглед към историята на един луд човек – Густав Месмер. Той се ражда на 16 януари 1903 г. в Аутхаусен, Германия и израства в многодетно семейство от около (няма точни свидетелства) десет деца. Първоначално решава да стане монах, но в деня на даване на обета си изпада в криза, крещейки, че никой не е приел истинската Христова кръв. След това е настанен в лудницата Bad Schussenried с диагноза „параноидна шизофрения” и така прекарва около 35 години в домове за умствено изостанали хора. През 1934 г. в Германия влиза в сила Закон за предотвратяване на наследствените болести в потомството, който обрича цели групи от хора –  като тези, родили се или придобили в последствие психични заболявания, с  физически увреждания и дисфункционалности, които биха били заплаха за „чистотата на расата”. По това време лудницата Bad Schussenried е транзитна станция по маршрута, използван за изпращане на хора, които да бъдат убити в газовите камери на Графенек –също бивша психиатрична институция. Месмер не е бил поставен в нито един от транспортните списъци, защото бил смятан за полезен като работник.

Въпреки, че цял живот пише писма до семейството си, в които се бунтува срещу лудниците, накрая, след като е освободен, той сам пожелава да бъде настанен в психиатрична болница във манастира Вайсенау. Там той получава по-голяма свобода и се разкрива неговият талант като изобретател на летателни машини, които се задвижват от хора и оригинални музикални инструменти, често направени от изоставени и намерени от него предмети. Неговите машини за летене никога не се издигат трайно във въздуха. След смъртта му, произведенията му са включени в множество изложби за аутсайдер-изкуство, а може би един от най-покъртителните архиви е този на пликовете с транспортните списъци за депортиране, които той намира и изрисува в своя причудлив стил. Накрая на живота си, той казва, че е доволен от всичко, което е преживял, защото в крайна сметка е успял да прави това, което иска.

Ето защо и ето как едно общество обявява Густав Месмер за луд, а взема участие във Втората световна война и параноидната шизофрения за „чистата раса”. Междувременно той създава множество летателни машини, които ние в този контекст можем да наречем именно терапии.