"Троянски поети" от Владимир Сабоурин

Това не е обикновен сборник с преводна поезия. Владимир Сабоурин е сменил стиховете на любимите си поети, преведени от него самия, със собствените си стихове. Сякаш за да подчертае, че стиховете се раждат от стихове и разликата между превода и оригинала е условна. В оригиналните стихове на един поет винаги живеят „преведени“ стиховете на други поети, както и в преводите на други поети живее собственият му поетически глас. Затова може да се каже, че стиховете на Архилох,  Хорхе Манрике, Хьолдерлин, Рилке, Брехт, Хуго Бал, Хлебников и останалите „троянски поети“ са нещо като стаи с различна акустика, в които отзвучава поетическият глас на Владимир Саобоурин, както и че собствените му стихове са такава стая, в която едновременно отзвучават всички техни гласове.

Кирил Василев