Какво ще остане след войната в 21 век

Силвия Чолева

Малко ще остане, Ришарде, наистина съвсем малко
от поезията на този безумен век
с положителност Рилке и Елиът
и неколцина още достойни шамани, владеещи тайната.

Збигнев Херберт

 

 

Нищо няма да остане освен
Печалбите на смъртта
Масови гробове и ненужни детски обувки
Ще се мотаят оцелели сред разрушенията
Облъчени от безразличие човекоподобни
Забравили буквите и ненужното вече изкуство
Бездната над тях ще мълчи божествено
Няма кой да обяви траур
Ще започнат отначало –
Пусни тоягата
Вземи този камък
Удари тук
Искра –