Брой 2

Свободен брой

Проза

Валерия Стефанова

Чумата

Какво ли носи Чумата този път?

Ралица Стоянова

45% меланхолия

ТСамо при семействата с тежка форма на меланхолия дават деца още в началото.

Поезия

Уилям Бътлър Йейтс

Три стихотворения

"Цигуларят от Дуни", "Второто пришествие ", "Дългокрака муха" от Уилям Бътлър Йейтс в превод на Владимир Левчев

Радослав Чичев

Сезони

Поетически цикъл със авторски снимки

Мирослав Христов

Стихотворения

"Дългият плаж", "Изобилието на каменна епоха", " Насрещен вятър" и "Тези дни"

Едвин Сугарев

Из "Талаш"

Четири стихотворения от неиздавана поетическа книга.

Авторска рубрика на Полина Видас

Библиотека "Концентрати"

Книгите концентрати са потенциални книги. А потенциалните неща са идеални.

Йордан Д. Радичков

Вечеря

История с човек, куче и вечеря

Христо Раянов

Кражба

Два рода равно знатни от Върбица, чиято красота е непозната за нас, защото никой не е ходил във Върбица, щяха да се сродяват.

Марианна Георгиева

Антистатик романтика

Ива Свещарова и Вили Прагер за Фестивала за съвременен танц и пърформанс "Антистатик".